Barnehagen vår

Tinnesmoen barnehage eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), og ligger i et rolig boligstrøk med gangavstand til sentrum med næringsliv og kultur. Vi kan tilby et variert og spennende uteareal for barna, og på toppen av lia har vi leirplass med en flott gapahuk. Barnehagen har fem avdelinger fordelt på to hus, og er godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Tinnesmoen Barnehage bygger sin virksomhet på de allmenne kristne verdiene.

Barnehagens visjon er: ”Sammen om å sette verdifulle spor”.

Alle skal få oppleve nestekjærlighet, likeverd og mestring. Vi ønsker å fremme verdier og holdninger som omsorg og respekt for hverandre og den verden vi er en del av, og at barn og voksne skal få utvikle tro på seg selv og utvikle et sunt og trygt selvbilde. Hvert enkelt menneske skal oppleve at de er unike og verdifulle.

Vi jobber for et personale som er kompetent, til stede og innstilt på rett frekvens, er reflektert, bevisst, er varme og har lyst og vilje til å leke og lære sammen med barna. Barna skal føle seg sett, elsket og verdifulle, ha en trygg og fast grunnmur, for å utvikle tro på seg selv, oppleve livsglede og livsmestring, og tørre å ta utfordringer som kommer. De ansatte skal være bevisst sine holdninger og verdier, tilby barna samme muligheter, fremme nestekjærlighet, likeverd, og mestring.  Barnehagen jobber for at ingen barn skal oppleve mobbing.

Tinnesmoen barnehage ønsker å være en miljøvennlig barnehage, Vi håper vi kan skape spirer hos barna, som senere kan utvikle seg til engasjement for å ta enda bedre vare på jorda vår.