Barnehagens uteområde

Barnehage ligger sentralt til i et rolig eldre boligstrøk. Utelekeplassen ble oppgradert i 2012, gir allsidige utfordringer, og er delt i soner tilpasset barnas ulike aldre. I vår skogkledde li fins ulike fugler, ekorn, og det hender også at vi ser rådyr og rev oppi lia. Sommerstid leker mange barn i lia, og undrer seg over de ulike insektene og vekstene som finnes her. Om vinteren er det muligheter for å ake og mange barn synes det er moro å gå på ski. Barnehagen eier også et skogsområde bak barnehagen, der vi ofte er på utflukter, og på toppen av lia ligger leirplassen vår.

Huset som rommer avdelingene Knøttebo og Tassebo, med det populære toget i forkant.

Sjørøverskip med trapp, klatrenett, platå og sklie tilpasset de minste barna.

 

Tunellsklie og husker.

Området på baksiden av barnehagen med husker, sandkasse, sklie, klatremulighet og utsiktstårn. 

Toget sett fra annen vinkel med huskestativene i bakgrunnen.