Foreldresamarbeid

Rammeplanen for barnehagen; ”Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling”. Foreldrene har hovedansvar for oppdragelsen, og er de viktigste personene i barnas liv.

Barnehagen skal bistå foreldrene, og vi ønsker en åpen dialog med dere foreldre preget av gjensidig respekt, anerkjennelse og tillit for hverandres ansvar og oppgaver. Foreldrene er en viktig ressurs for barnehagens ønske om å lage et trygt og stimulerende oppvekstmiljø for barnet deres. Foreldrene sikres medvirkning gjennom samtaler, foreldremøter og samarbeidsutvalg.

Brukerundersøkelser gir oss et godt grunnlag for hvordan dere foreldre ønsker barnehagen. Flott om vi også får fortløpende tilbakemelding om det er noe dere synes vi bør gjøre annerledes for barna deres, eller områder vi gjør bra og bør fortsette med.

Hver høst arrangeres foreldremøter, og hver høst og vår er det foreldresamtaler. Noen år vil foreldre og foresatte bli invitert på kurs sammen med ansatte i Tinnesmoen Barnehage.

Foreldrerådet, bestående av alle foreldre, velger en representant fra hver avdeling som blir valgt for å være bindeledd mellom hjem og barnehage, og sitter i barnehagens samarbeidsutvalg. Det er viktig for oss at alle familier føler tilhørighet og trygghet, og sier sin mening eller spør om det er noe de lurer på. Da kan vi sammen med dere utvikle en trygg, utviklende og spennende barnehage for barna deres.