Overgang barnehage - skole

Samarbeid med dere foreldre er viktig, og vi ønsker et åpent og tett samarbeid for å få en best mulig sammenheng mellom barnehage og skole for deres barn.

Vi har egne skjema for foreldresamtale det siste året i barnehagen, og dette ønsker barnehage og skole at skal være utgangspunkt for overføringssamtalen våren før barnet skal begynne på skolen. Foreldresamtaleskjemaet skal ha foresattes samtykke før samtalen med skolen. På våren drar vi på besøk til den skolen barnet skal begynne på, og prøver å skape forventninger og glede til nye utfordringer. Det er utarbeidet en felles plan i Notodden kommune for overgang barnehage – skole.

For å åpne skjemaene klikk på linkene under:

Foreldreinformasjon
Plan for overgang barnehage - skole
Samtaleskjema