Åpningstid og kjernetid

Vi åpner klokka kl. 06:45 på morgenen og stenger kl. 16:30. Kjernetiden er mellom kl. 10.00 og kl. 14:00.

Kjernetiden er tiden på dagen hvor vi gjerne går på tur, eller er i gang med de aktivitetene vi har planlagt for dagen.
Det finnes unntak fra denne tiden, hvor vi for eksempel ønsker å gå på tur tidligere på dagen.

Dersom barnet er sykt eller skal ha fri er det veldig fint om dette registreres på MyKid.