MyKid

Barnehagen har valgt å bruke MyKid. Dette er et flott verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage.

Hentet fra Mykid.no:
«MyKid tilbyr smarte og enkle funksjoner for fremmøteregistrering, sovelister, ferie og fravær, aktiviteter og påmelding, telling av barn, tillatelser og beskjeder knyttet til det enkelte barnet og mye mer.

MyKid samler og distribuerer enkelt all informasjon mellom barnehagen og foresatte. FAU/SU har sine egne publiseringsmuligheter på MyKid, og det er fasilitert for enklere dialog mellom foresatte.

Kommunikasjon og informasjon gjennom kun EN kanal. Med nettbrett, pc, smarttelefoner og en gratis app for foresatte, når informasjonen ut til dem det gjelder og alt er tilgjengelig til enhver tid!»

 

Alle foreldre i barnehagen anbefales å laste ned appen og ha pushvarsler på.