Beredskapsuka 2022 - Henry

Som en del av Beredskapsuka 2022 benytter barnehagen Henry-dukken, som Røde Kors har utviklet for å øke barnas interesse og kjennskap til førstehjelp. Hendelsene Henry opplever er gjenkjennelig, selv for de minste barna.

Ideen om at selv små barn kan ta ansvar, vise omsorg og hente hjelp er en viktig del av Henry-oppleggget. Vi bruker plansjer med fine illustrasjoner som viser hva som har skjedd med Henry, samt hva vi kan gjøre for å hjelpe han i de ulike situasjonene.

En av samlingene om Henry handler om at han er ute og sykler. Han er uheldig og faller av sykkelen og skrubber seg på foten. Vi renser såret, tar på plaster på kneet og snakker med barna om hva vi kan gjøre. Barna er veldig engasjerte og forteller at vi må hente mamma eller pappa, eller en annen voksen. Videre sier noen at vi må blåse på, og trøste. 


Andre leksjoner handler blant annet om at Henry skal lage mat, er uheldig å kutter seg på en kniv når han skal dele opp frukt og klemmer fingeren sin.

På YouTube ligger det flere videoer av Henry om dere har lyst til å se på disse hjemme ☺️