Samlingsstund på Bjørnebo

Vi har hatt samling om bibelfortellingen: "Sauen som ble funnet igjen" på Bjørnebo. I forkant av samlingen hadde vi en formingsaktivitet der barna lagde hver sin sau til fortellingen.

Vi brukte ekte ull og knøyt sammen til en ball. Barna limte på øyne, nese og bein på sauen sin. I samlingen ble sauene brukt aktivt der også barna hadde valgt navn til sin sau. I fortellingen møter vi en gjeter som passer godt på sauene sine. Han steller fint med dem og teller dem jevnlig. Barna var med på å telle sauene, vi hadde 21 sauer med i samlingen. Plutselig dukker det opp en ulv og det blir kaos på beitet, vi teller sauene igjen og det er en som mangler. Gjeteren leter og leter, tilslutt fant han igjen den forsvunnede sauen. Da var den både redd, sulten og skitten. Gjeteren trøstet, matet og stelte sauen slik at den fikk det bra igjen til slutt. Jesus fortalte denne fortellingen for å vise oss at vi er sauene og Jesus gjeteren som passer på oss og vil være sammen med oss. Hvis vi mennesker roter oss bort fra Jesus, vi han lete etter oss fordi han er så glad i oss.